Start

Sprawozdania OSP, tylko elektronicznie

citSprawozdawczość w OSP - tylko w wersji elektronicznej

 

Ochotnicze Straże Pożarne, jako stowarzyszenia podlegają przepisom rachunkowym i sprawozdawczym obowiązującym w Polsce.

Zmiany przepisów prawnych w tym zakresie wprowadziły nowe obowiązki, w tym między innymi składania sprawozdań i deklaracji podatkowych w wersji elektronicznych. Dotyczy to również obowiązków sprawozdawczych za 2018 rok.

Więcej…

 

1% podatku

Każdy pracujący może wesprzeć strażaków 1 % podatku.

Gorąco prosimy o wsparcie działalności naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych albo naszego Oddziału Powiatowego Związku OSP RP środkami pochodzącymi z 1 % wpłaconych przez Was podatków.

Więcej…