Start

Oficjalna strona internetowa:

Oddziału Powiatowego w Nisku Związku OSP RP

 

Witamy gorąco wszystkich, którzy zainteresowali się działalnością ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu niżańskiego.

Na terenie naszego powiatu obejmującego swoim zasięgiem siedem gmin (w tym: trzy miejskie i cztery wiejskie) funkcjonuje 45 jednostek OSP.  W strukturze osobowej jednostek OSP główną siłą organizacji są członkowie czynni ale aktywnym uczestnikiem działalności pożarniczej jest także młodzież w wieku 12-18 lat skupiona w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Część z jednostek OSP posiada także członków, którym walne zebranie nadało godność członków honorowych. W szeregach OSP skupieni są także członkowie wspierających, czyli podmioty prawne, które wspierają i dofinansowują działalność danej jednostki.

Ochotnicze straże pożarne działają na prawach stowarzyszeń posiadających osobowość prawną. Wszystkie niżańskie OSP posiadają nadany przez GUS numer REGON oraz są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Większość z OSP posiada nadany numer identyfikacji podatkowej. 15 spośród niżańskich jednostek OSP jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Organem nadzoru dla OSP, jako stowarzyszeń jest Starosta Niżański.

Podział administracyjny powiatu:

podział adm. powiatu

Nasza lokalizacja w województwie:

położenie w województwie

 

 

Statystyka naszych OSP
(wg danych z 2016 roku):

Jednostki OSP 45
w tym: włączone do ksrg 15
Liczba członków czynnych 2123
w tym: w wieku 18-65 lat 1534
w tym: kobiet 132
członkowie MDP 231
ilość drużyn MDP 16
Ilość interwencji OSP: zdarzeń/zastępów
za 2018 rok 576 / 613
za 2017 rok 513 / 533
za 2016 rok 485 / 511
za 2015 rok 668 / 738
za 2014 rok 407 / 430
za 2013 rok 422 / 606
za 2012 rok 487 / 657
za 2011 rok 465 / 490
za 2010 rok 643 / 659

.

Zachęcamy do uważnej lektury informacji zamieszczonych na naszej stronie oraz do odwiedzenia

stron www naszych jednostek OSP.


 

Prezentujemy także poprzednie, archiwalne oblicze

naszej dotychczasowej strony z lat 2002-2008.