Start

Oficjalna strona internetowa:

Oddziału Powiatowego w Nisku Związku OSP RP

 

Witamy gorąco wszystkich, którzy zainteresowali się działalnością ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu niżańskiego.

Na terenie naszego powiatu obejmującego swoim zasięgiem siedem gmin (w tym: trzy miejskie i cztery wiejskie) funkcjonuje 45 jednostek OSP.  W strukturze osobowej jednostek OSP główną siłą organizacji są członkowie czynni ale aktywnym uczestnikiem działalności pożarniczej jest także młodzież w wieku 12-18 lat skupiona w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Część z jednostek OSP z uwagi na szczególne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej niektórych jej członków nadała im godność członków honorowych. W szeregach OSP skupieni są także członkowie wspierających, czyli podmioty prawne, które dofinansowują działalność danej jednostki.

Ochotnicze straże pożarne działają na prawach stowarzyszeń posiadających osobowość prawną. Wszystkie niżańskie OSP posiadają nadany przez GUS numer REGON oraz są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Większość z OSP posiada nadany numer identyfikacji podatkowej. 14 spośród niżańskich jednostek OSP jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Organem nadzoru dla OSP, jako stowarzyszeń jest Starosta Niżański.

Podział administracyjny powiatu:

podział adm. powiatu

Nasza lokalizacja w województwie:

położenie w województwie

 

 

Statystyka naszych OSP
(wg danych z 2016 roku):

Jednostki OSP 45
w tym: włączone do ksrg 14
Liczba członków czynnych 2123
w tym: w wieku 18-65 lat 1534
w tym: kobiet 132
członkowie MDP 231
ilość drużyn MDP 16
Ilość interwencji OSP: zdarzeń/zastępów
za 2016 rok 485 / 511
za 2015 rok 668 / 738
za 2014 rok 407 / 430
za 2013 rok 422 / 606
za 2012 rok 487 / 657
za 2011 rok 465 / 490
za 2010 rok 643 / 659

.

Zachęcamy do uważnej lektury informacji zamieszczonych na naszej stronie oraz do odwiedzenia

stron www naszych jednostek OSP.


 

Prezentujemy także poprzednie, archiwalne oblicze

naszej dotychczasowej strony z lat 2002-2008.