Opracowania
przygotowane dla OSP i na użytek strażaków PSP


Zawody OSP

 • Zestawienie (exel-owe) do obsługi SEKRETARIATU ZAWODÓW OSP i MDP (w oparciu o regulaminy z 2006 i 2005 r)

 • Grafika o tematyce strażackiej

  W opracowaniu :(

  Materiały pomocnicze
 • Czasookresy nadawania odznaczeń i medali w OSP

 • Udostępnione na stronie materiały zamieszczono jako:
  1. Materiały własnego opracowania.
  2. Opracowania udostępnionione przez inne osoby i instytucje.
  3. Pliki z internetu ogólnie dostępne.

  Korzystanie z umieszczonych opracowań odbywać się może jedynie z poszanowaniem praw autorskich.
  Nie podlegają one modyfikacji bez zgody ich autora, a ich przeznaczenie jest ściśle określone do użytku wewnątrzorganizacyjnego w ochronie przeciwpożarowej.


  Autor: MCz