Wzory druków i pism
przeznaczonych dla jednostek OSP i ogniw Związku

AKCJE I SZKOLENIA
1. Druk wypłaty ekwiwalentu za akcję / szkolenie

DRUKI ORGANIZACYJNE
2. Wzór zakresu czynności kierowcy konsewatora OSP
3. Wzór karty drogowej pojazdu pożarniczego
4. Druk deklaracji wstąpienia do OSP
5. Druk deklaracji wstąpienia do MDP
6. Druk oświadczenia skarbnika OSP
7. Druk wniosku o nadanie odznaczeń MDP
8. Druk wniosku o nadanie odznak wysługi w OSP
9. Druk wniosku o nadanie odznaki Strażak Wzorowy / medalu za zasługi dla pożarnictwa
10. Druk Przyjęcia OT sprzętu na inwentarz OSP
11. Druk protokołu kontroli OSP

ZEBRANIA
12. Przykładowy scenariusz zebrania OSP oraz druki na zebrania OSP w 2006 roku.

FINANSE
13. Oświadczenie OSP do Urzędu Skarbowego (do CIT-ów 2 i 8)
14. Druk CIT-8 oraz Załącznik - CIT-8/o

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (druki aktualne na dzień 12-03-2008r)

14. Rejestracja Stowarzyszenia, jakim jest np. OSP a) Wniosek o rejestrację OSP do KRS
b) Wykaz reprezentantów Stowarzyszenia - Druk,
c) Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia (OSP) do KRS jako organizacji pożytku publicznego.

15. Zmiany w rejestrze - spowodowane np. zmianą składu Zarządu, uchwaleniem nowego statutu, itp. a)Druk zmian danych składu Zarządu OSP do KRS
b) załącznik do wniosku o zmianę: Zmiana - Organy Podmiotu
c) Druk zmian danych Stowarzyszenia jako org. pożytku publicznego do KRS
d) Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu

Druki do KRS pochodzą ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości adres: www.ms.gov.pl


Udostępnione na stronie druki zamieszczono jako:
1. Druki urzędowe udostępnionione na stronach www odpowiednich urzędów.
2. Druki związkowe przeznaczone do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
3. Materiały własnego opracowania.

Do otwarcia części druków może być niezbędny program, np. Foxit Reader


Jeżeli chcecie skorzystać z plików na bazie, których przygotowano druki oraz modyfikować ich treść dostosowując do własnego użytku jednostek OSP i ogniw Związku OSP RP proszę o kontakt na naszą skrzynkę pocztową.


Autor: MCz