Zarząd Oddziału Powiatowego w Nisku
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej


Zarząd jest organem reprezentującym Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu niżańskiego.

Jego siedziba mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku:
37-400 NISKO ul. Nowa 42 (woj. podkarpackie).

Telefony kontaktowe:

Nasz email:

(0-15) 8412140; 8414778;
8414998 oraz MSW: 8263-442.

nisko.zosprp@poczta.fm

Instytucje i organizacje pożarnicze oraz lokalne:

Jednostki PSP

Struktury OSP i organizacje

Jednostki samorządowe

Komenda Powiatowa PSP w Nisku Zarząd Główny ZOSP RP Gmina i Miasto Nisko
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie Polska Strona Pożarnicza Powiat Nisko
Komenda Główna PSP