Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom"


Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - obowiązujący od 2005 rokuMateriały do OTWP własnego autorstwa

I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej: 1. Struktura Związku OSP RP i OSP
2. Jednostki ochrony przeciwpożarowej
3. Wykaz aktów prawnych ochrony ppoż.
4. Korpusy i stopnie w PSP.
II. Zapobieganie pożarom: 1. Materiały niebezpieczne pozarowo
2. Zapobieganie pożarom
3. Parametry i zjawiska pożaru
4. Grupy pożarów
5. Zasady rozmieszczania gaśnic
6. Barwy bezpieczeństwa
7. Podręczny sprzęt gaśniczy
8. Urządzenia wodne
9. Stosowanie hydrantów wewnętrznych
10. Kategorie zagrożenia ludzi dla budynkow
11. Podział budynków wg wysokości
12. Zabezpieczenie pożarowe lasów
III. Taktyka pożarnicza i sprzęt pożarniczy: 1. Podział zdarzeń
2. Pożary lasów
3. Sprzęt pożarniczy
4. Sprzęt ratowniczy
5. Środki gaśnicze
6. Oznaczenie samochodów pożarniczych
7. Pododdziały pożarnicze

Część opracowań zamieszczonych na stronie pochodzi z materiałów udostępnionych przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą i wydział kontrolno - rozpoznawczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Materiały w formie drukowanej dostępne są także w broszurkach na przykład pod pt.: "ABC strażaka ochotnika". Broszurki takie zakupić można w Biurze Terenowym Związku OSP RP, które mieści się przy ul. Targowej 3 w budynku Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu (tel. 015 8234398)

Inne strony www, na których umieszczono materiały OTWP:
1. Strona KPPSP Radomsko
2. Strona ZP ZOSPRP w Bochni - materiały OTWP
Uwaga: Powyższe strony mogą być częściowo nieaktualne z przyczyn od nas niezależnych.


Autor: M. Czech

Wstecz