Zarząd Oddziału Powiatowego w Nisku

Zarząd wybrany podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w 2011 roku
i ukonstytuowany podczas jego pierwszego posiedzenia roboczego.

Zarząd Oddziału

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Gabriel Waliłko
Wiceprezes Wanda Smutek
Wiceprezes Gabriel Lesiczka
Wiceprezes Tadeusz Gęśla
Skarbnik Mariusz Ślusarczyk
Sekretarz Mariusz Czech
Członek Prezydium Henryk Bździuch
Członek Prezydium Komendant Powiatowy PSP w Nisku - Ryszard Sieńko
Członek Prezydium ks. dr Stanisław Konik - kapelan powiatowy strażaków
Członek Zarządu Zbigniew Bąk
Członek Zarządu Lesław Bieszczad
Członek Zarządu Marek Błądek
Członek Zarządu Antoni Kapuściński
Członek Zarządu Stanisław Koszałka
Członek Zarządu Mieczysław Młynarski
Członek Zarządu Stanisław Nowakowski
Członek Zarządu Jan Pac
Członek Zarządu Leszek Rogala
Członek Zarządu Jarosław Siek
Członek Zarządu Adam Szado
Członek Zarządu Jerzy Wojak

Powiatowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Zbigniew Zawrotniak
Wiceprzewodniczący Janusz Kusz
Sekretarz Tadeusz Kołodziej


Skład Zarządu wybrany podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego w 2006 roku
i ukonstytuowany podczas jego pierwszego posiedzenia roboczego.

Zarząd Oddziału

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Jan Pac
Wiceprezes Gabriel Lesiczka
Wiceprezes Mariusz Czech
Wiceprezes Zbigniew Zawrotniak
Skarbnik Mariusz Ślusarczyk
Sekretarz Adam Bolesław Szado
Członek Prezydium Antoni Kapuściński
Członek Prezydium Komendant Powiatowy PSP w Nisku - Ryszard Sieńko
Członek Prezydium Janusz Siembida
Członek Zarządu Zbigniew Bąk
Członek Zarządu Józef Bis
Członek Zarządu Marek Błądek
Członek Zarządu Tadeusz Brzozowski
Członek Zarządu Henryk Bździuch
Członek Zarządu Adam Jaśkowski
Członek Zarządu Winicjusz Kasprzyk
Członek Zarządu Tadeusz Niedziałek
Członek Zarządu Henryk Ożóg
Członek Zarządu Wanda Smutek
Członek Zarządu Dariusz Żak

Powiatowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Edward Szast
Wiceprzewodniczący Stanisław Czubat
Sekretarz Jerzy Wojak


Skład zarządu wybrany podczas Zjazdu Powiatowego w 2001 roku
i ukonstytuowany podczas pierwszego posiedzenia roboczego nowo wybranego zarządu.

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Jan Pac
Wiceprezes Adam Bolesław Szado
Skarbnik Dariusz Żak
Sekretarz Mariusz Czech
Członek Prezydium Antoni Kapuściński
Członek Prezydium Gabriel Lesiczka
Członek Prezydium Tadeusz Niedziałek
Członek Prezydium Komendant Powiatowy PSP w Nisku
Członek Zarządu Winicjusz Kasprzyk
Członek Zarządu Mieczysław Cisek
Członek Zarządu Adam Falandysz
Członek Zarządu Józef Bis
Członek Zarządu Józef Hasiak

Powiatowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Janusz Siembida
Z - ca przewodniczący Andrzej Mścisz
Sekretarz Mieczysław Paszek


Skład zarządu wybrany podczas I-go organizacyjnego
posiedzenia Zarządu Powiatowego w 1998 roku
i ukonstytuowany podczas pierwszego posiedzenia roboczego nowo wybranego zarządu.

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Adam Mach
Wiceprezes Jan Pac
Wiceprezes Adam Bolesław Szado
Sekretarz Mariusz Czech
Członek Prezydium Tadeusz Niedziałek
Członek Prezydium Lesław Bieszczad
Członek Prezydium Mieczysław Cisek
Członek Prezydium Józef Bis
Członek Prezydium Komendant Powiatowy PSP w Nisku
Członek Zarządu Winicjusz Kasprzyk
Członek Zarządu Andrzej Mścisz
Członek Zarządu Janusz Madej
Członek Zarządu Antonii Kapuściński
Członek Zarządu Winicjusz Kasprzyk
Członek Zarządu Stanisław Koń
Członek Zarządu Adam Falandysz
Członek Zarządu Aleksander Tomecki
Członek Zarządu Antonii Kapuściński
Członek Zarządu Zbigniew Laskowski

Powiatowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Kumik Józef
Wiceprzewodniczący Marek Błądek
Sekretarz Zbigniew Boćko