Zdjęcia z działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu niżańskiego


Dzień Strażaka - wymarsz jednostek
Dzień Strażaka - Nasze poczty sztandarowe Przygotowania do wymarszu jednostek Defilada na plac uroczystości

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Rok 2007

Część pisemna OTWP Część ustna OTWP Część ustna OTWP
Pokaz sprzętu pożarniczego w przerwie eliminacji Wręczenie nagród Laureacji eliminacji powiatowych OTWP

Lata poprzednie

Nasi uczestnicy eliminacji powiatowych przerwa na posiłek Eliminacje ustne w najmłodszej grupie

Zawody sportowo - pożarnicze OSP i MDP

Rok 2006
Zawody międzygminne OSP w Jeżowem w grupie A i C
Sztafeta pożarnicza męska Zbiórka do ćwiczenia bojowego Ćwiczenie bojowe
Sztafeta pożarnicza kobieca Dekoracja zwycięzców Defilada pododdziałów

Zawody Powiatowe MDP wg regul. CTiF - Harasiuki 2006
Zbiórka do zawodów MDP w Harasiukach 2006 Przygotowania do startu - zawody powiatowe MDP 2006
Ćwiczenie bojowe dziewcząt - Harasiuki 2006 Ćwiczenie bojowe chłopców - zawody powiatowe MDP 2006

Rok 2004
Oczekujemy na zdjęcia z zawodów OSP i MDP

Rok 2003
OSP Krzeszów - Zwycięzcy zawodów wojewódzkich - Żurawica 2003 Sztafeta pożarnicza - zawody Żurawica 2003 OSP Krzeszów - odbiór nagród - Żurawica 2003
Rok 2002
MDP Krzeszów - zawody wojewódzkie Lubaczów 2002 Sztafeta pożarnicza MDP - zawody powiatowe Zarzecze 2002 Ćwiczenie bojowe OSP - zawody powiatowe Zarzecze 2002
Rok 2000
Uczestnicy zawodów - Rudnik n/S 2000 Wprowadzenie uczestników zawodów - Rudnik n/S 2000 Widownia i goście zawodów - zawody Rudnik n/S 2000

Zdjęcia użyczone przez OSP i KPPSP.
M.Cz