Start

Nowe wnioski medalowe

Nowe zasady przyznawania medali i odznaczeń.

Uchwałą z dnia 12 września 2018 roku Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ustalił nowe zasady przyznawania odznaczeń pożarniczych.

Szczegóły zawarto w regulaminie, którego treść udostępniona jest na stronie www.zosprp.pl.

Wzory obecnie obowiązujących druków o nadanie odznaczeń strażackich dostępne są na naszej stronie internetowej w dziale dokumentacyjnym.

.

 

Sprawozdania OSP, tylko elektronicznie

citSprawozdawczość w OSP - tylko w wersji elektronicznej

 

Ochotnicze Straże Pożarne, jako stowarzyszenia podlegają przepisom rachunkowym i sprawozdawczym obowiązującym w Polsce.

Zmiany przepisów prawnych w tym zakresie wprowadziły nowe obowiązki, w tym między innymi składania sprawozdań i deklaracji podatkowych w wersji elektronicznych. Dotyczy to również obowiązków sprawozdawczych za 2018 rok.

Więcej…