W słowach jednej z polskich piosenek można usłyszeć "sto lat to za mało..", a treść ta znakomicie wpisuje się w wydarzenia, jakie miały miejsce w dniu 3 maja 2012 roku w Jeżowem.

Tego dnia swój setny jubileusz utworzenia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem. Nie był to jednak jedyny powód by w tym szczególnym dla polaków dniu świętować. Poczciwa jubilatka, jaką jest OSP Jeżowe otrzymała nowy sztandar, została odznaczona najwyższym odznaczeniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP, tj. Złotym Znakiem Związku, a ponadto był to także powiatowy Dziań Strażaka.

Tak wielkie święto jest zobowiązaniem dla gospodarza, który musi przygotować stosowną wydarzeniu oprawę, ale jest też zobowiązaniem dla zaproszonych gości. A zacnych gości w tym dniu naprawdę nie brakowało. Byli wśród nich:

- Pan Mieczysław Kasprzak - Wiceminister Gospodarki i zarazem Poseł na Sejm RP,

- Pani Renata Butryn i Pan Stanisław Ożóg - Posłowie na Sejm RP,

- Pani Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki,

- Pani Lidia Bładek - Radna Sejmiku Wojewódzkiego,

- Przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji i Państwowej Straży Pożarnej,

- delegacje władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnych,

- delegacje jednostek OSP z terenu powiatu niżańskiego, gminy Jeżowe oraz gmin powiatu rzeszowskiego.

Jak przystało na dzień Święta 3 Maja i przed dzień św. Floriana ceremonia uroczystości zapoczątkowana została Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Jeżowem odprawiona w intencji strażaków i OSP Jeżowe. Msza Św. koncelebrowana była pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Czachora. W jej trakcie poświęcony został nowy sztandar ufundowany dla jednostki OSP Jeżowe.

Z kościoła pododdziały strażaków i gości poprowadziła na plac uroczystości orkiestra dęta OSP Jeżowe. Uroczystość jubileuszową zapoczątkował meldunek, jaki na ręce druha Starosty Gabriela Waliłko Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku złożył dowódca uroczystości dh Leszak Rogala. Ciepłych słów powitania nie szczędził także Gabriel Lesiczka Wójt Gminy i zarazem Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem. Ciepła też nie żałowała sama natura, gdyż dzień uroczystości należał do niemal bezchmurnych i można by rzec letnich.

Jak ceremoniał pożarniczy nakazuje przebieg uroczystości miał oficjalną formę, na którą złożyły się:

- pożegnanie sztandaru OSP nadanego jeszcze w latach komunizmu,

- ceremonia przekazania nowego sztandaru,

- wbicie pamiątkowych gwoździ,

- odznaczenie jednostki OSP Jeżowe poprzez dekorację sztandaru,

- odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków z OSP Jeżowe,

- przemowy i gratulacje gości.

Całość uroczystości zakończył ponowny meldunek złożony przez dowódcę uroczystości. Na koniec odbyła część artystyczna złożona z występów orkiestry oraz dzieci i młodzieży szkolnej, która nawiązywała zarówno do święta narodowego, jak też uroczystości w OSP Jeżowe. Dla uczestników uroczystości gospodarze przewidzieli jeszcze uroczysty obiad.

Reportaż fotograficzny zamieszczamy z galerii.

Film z przebiegu uroczystości w Jeżowem, uruchamia się po kliknięciu na prawym, poniższym obrazku.

Ceremonia przekazania sztandaru