Zjazd Gminny w KrzeszowieZjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

w Krzeszowie

 

W dniu 17 kwietnia 2016r odbył się IV Zwyczajny Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krzeszowie. Zjazd dokonał podsumowania i oceny działalności zarządu oddziału gminnego ZOSP za okres kadencji 2011-2016. W Zjeździe uczestniczyli delegaci na zjazd oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w dziewięciu  jednostkach OSP na terenie gminy Krzeszów. W Zjeździe udział brali członkowie ustępującego Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

 

Zjazd Gminny w KrzeszowiePodczas Zjazdu dokonano wnikliwej oceny działalności ustępującego Zarządu za okres minionej kadencji 2011-2016 na podstawie przedłożonego sprawozdania przez Zarząd. Oceniono również sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rewizyjnej.

W wypowiedziach delegatów jak również gości zaproszonych pozytywnie oceniono działania Zarządu w upływającej kadencji. Wynikiem tej dobrej oceny było głosowanie nad udzieleniem absolutorium, które było jednogłośne.

Zaproszeni goście podziękowali druhom OSP za ich pracę społeczną i zaangażowanie w działalności jednostek na rzecz społeczności gminy Krzeszów, oraz za dobrą współpracę z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku oraz z Komendą Powiatową PSP w Nisku.

Goście, którzy brali udział w Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowie:

 • dh Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zwiazku OSP RP w Nisku
 • bryg. Krzysztof Skrzypek – Zastępca Komendanta KP PSP w Nisku.

Zjazd Gminny w Krzeszowie

Skład Nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP :

 • Prezes - Bąk Zbigniew
 • Wiceprezes - Nowakowski Stanisław
 • Wiceprezes - Paruch Marian
 • Komendant gminny - Pac Jan
 • Sekretarz - Kuś Waldemar
 • Skarbnik - Dziura Paweł
 • Członek zarządu - Dziedzic Stanisław
 • Członek zarządu - Guty Edward
 • Członek zarządu - Jaśkowski Paweł
 • Członek zarządu - Kuziora Jan
 • Członek zarządu - Mil Andrzej
 • Członek zarządu - Młynarski Władysław
 • Członek zarządu - Ożga Łukasz
 • Członek zarządu - Paradka Czesław
 • Członek zarządu - Pawełko Mirosław
 • Członek zarządu - Pokora Arkadiusz
 • Członek zarządu - Rogowski Mirosław
 • Członek zarządu - Szafran Krzysztof
 • Członek zarządu - Szydławski Henryk
 • Członek zarządu - Zawół Jan

 

Nowa Gminna Komisja Rewizyjna :

 • Przewodniczący - Bartyna Henryk
 • Wiceprzewodniczący - Dechnik Leszek
 • Sekretarz - Dyjak Jan

Zjazd przyjął szereg uchwał w tym program działania na okres nowej kadencji. Jest dokumentem nad którym będzie pracował nowy Zarząd przez najbliższe lata. Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku oraz trzech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku na najbliższe lata.