Zjazd Gminny w JarocinieZjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jarocinie

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w strażnicy OSP w Jarocinie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W spotkaniu brali udział:

 • Dh Gabriel Waliłko - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku
 • bryg. Mariusz Czech - przedstawiciel Komendanta powiatowego PSP w Nisku.

W trakcie obrad prezes ustępującego Zarządu - Dh Janusz Siembida złożył sprawozdanie z działalności Zarządu i gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za lata 2011-2015.

 

Zjazd Gminny w JarocinieNa terenie Gminy Parzęczew działają 2 jednostki OSP – w Jarocinie i Domostawie. Na wyposażeniu jednostek są samochody ratowniczo-gaśnicze - jeden średni i jeden ciężki oraz 1 lekki samochód gaśniczy ze sprzętem ratownictwa technicznego. Obie OSP należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jarocinie wybrano:

 • Prezes – Tadeusz Gęśla
 • Wiceprezes – Tadeusz Małek
 • Wiceprezes – Paweł Sokal
 • Sekretarz – Jacek Cieśla
 • Skarbnik – Tomasz Pacholec
 • Komendant Gminny - Łukasz Kołpa
 • Członek Zarządu – Dariusz Krawiec

Zjazd Gminny w JarocinieW skład nowo wybranej Gminnej Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Przewodniczący - Henryk Węgliński
 • Sekretarz - Sylwester Tomecki
 • Członek - Łukasz Walczak

Podczas obrad wyłoniono także przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Dh Tadeusz Gęśla i Dh Łukasz Kołpa. Zjazd wybrał także delegatów Oddziału Gminnego na Zjazd Oddziału powiatowego w osobach: Dh Tadeusza Małek, Dh Pawła Sokal i Dh Jacka Cieśla.

 

 

Zjazd Gminny w Jarocinie