mswiaNowe zasady udzielania dotacji dla OSP

 

W dniu 23 kwietnia 2016 roku w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu podpisał dokument o nazwie: "Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którego treść udostępniamy do wglądu.

 

.