Zjazd WojewódzkiIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Chociaż Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach OSP zakończyła się końcem marca 2016 roku, to dopiero teraz przyszedł czas na wybory w Związku OSP RP na szczeblu wojewódzkim. Tak też w dniu 4 marca 2017 roku do Łańcuta zjechali się delegaci Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP aby zasiąść do Obrad IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego.

 

 

 

 

Zjazd

Zjazd

Zjazd

Zjazd

Zjazd

Zjazd

 

Na Zjazd przybyli także goście honorowych, m.in.:

- Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego,
- Posłowie na Sejm RP:  – Pan Zbigniew Chmielowiec – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Pani Krystyna Skowrońska  – Wiceprzewodnicząca Zespołu, Pan Mieczysław Kasprzak i Pan Jerzy Paul – członkowie Zespołu, - Pan Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Andrzej Babiec,
- Kapelan Krajowy Strażaków – st. bryg. Ks. Jan Krynicki,
- Małopolski Kapelan Strażaków mł. bryg. Ks. Władysław Kulig,
- Starosta Łańcucki – Adam Krzysztoń,
- nadbrygadier Bogdan Kuliga oraz wielu innych zacnych gości.

Zjazdowi przewodniczyli – Druh Stanisław Łobodziński i Druh Tadeusz Sieniawski, a sekretarzem Zjazdu był Druh Stanisław Święch .

W czasie Zjazdu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch odznaczeniami państwowymi odznaczył wyróżniających się strażaków OSP , w tym:

Złotym Krzyżem Zasługi – Jana Ideca (pow. stalowowolski),
Srebrnym Krzyżem Zasługi – Krzysztofa Zakielarza,
Brązowym Krzyżem Zasługi – Ryszarda Babiarza, Wojciecha Barana, Piotra Bazan, Piotra Czosnek, Andrzeja Deca, Jana Hałasa, Piotra Krzyżak, Antoniego Lew, Franciszka Lorenca, Zdzisława Magonia, Stanisława Szczyrbę oraz Kazimierza Tejchmę.
Prezesi Dh Waldemar Pawlak i Janusz Konieczny wręczyli odznaczenia korporacyjne ZOSP RP.
Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczyli Druhów - Władysława Juchno,  ks. kapelana Andrzeja Machowicza, Aleksandra Radonia, Wacława Strąka i Jacka Zapasek.
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali Druhowie – Leszek Król, Stanisław Porębny, Andrzej Rachwał, Tadeusz Sieniawski oraz Henryk Zając.
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w imieniu Komendanta Głównego PSP odznaczył Druha Stanisława Łobodzińskiego Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego.

Zjazd zatwierdził nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, wybrał Wojewódzką Komisję Rewizyjną i Wojewódzki Sąd Honorowy oraz delegatów na XIV Zjazd Krajowych ZOSP RP.

W czasie przerw Zjazdowych koncertowała orkiestra OSP Husów pod batutą Zdzisława Magonia.

Skład nowych władz wojewódzkich na IV kadencję 2017-2021 przedstawia się następująco:

Prezydium ZOW: Prezes ZOW – Janusz Konieczny,

Wiceprezesi – Franciszek Augustyn, Wiesław Kubicki, Tadeusz Sieniawski, Tabasz Władysław,
Sekretarz – Kazimierz Ślęzak,
Członkowie Prezydium – st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Golec, Jan Pac, Witold Kazienko, Stanisław Święch.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego wybrał przedstawicieli do składu Zarządu Głównego, którymi zostali - Janusz Konieczny, Franciszek Augustyn, Jan Pac i Wiesław Kubicki.
Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został wybrany Druh Józef Dzindzio, a Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego w najbliżej kadencji będzie ks. kapelan Józef Jasiurkowski.
Delegatami na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP zostali wybrani: Cholewiński Zygmunt - pow. stalowowolski,  Gmyrek Bożena - powiat jarosławski, Golec Józef - powiat leżajski, Hynowski Jacek- powiat tarnobrzeski, Jurek Zbigniew - powiat łańcucki, Konieczny Janusz - powiat krośnieński, Kucaj Jan - powiat rzeszowski, Lorenc Tomasz - powiat lubaczowski, Mucha Jan - powiat mielecki, Niedźwiecki Tadeusz - powiat bieszczadzki, Pisula Dariusz - powiat sanocki, Radzik Władysław - powiat dębicki, Święch Stanisław - powiat jasielski.

Przed rozpoczęciem obrad, jak też w czasie przerw Zjazdowych koncertowała orkiestra OSP Husów pod batutą Zdzisława Magonia.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obrad Zjazdu, które prezentujemy w naszej galerii.

 

(Opracowano na podstawie tekstu ze strony: www.rzeszow.zosprp.pl)