Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Domostawie

W dniu 19 maja 2019r w Domostawie - Gmina Jarocin uroczyście obchodzono powiatowy Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Piotr CECUŁA w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie.

Dowódcą uroczystości był dh Łukasz KOŁPA a uroczystość uświęciła orkiestra OSP z Jeżowego.
W uroczystości udział brali zaproszeni goście w osobach :
1. Dh Jan PAC  - członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.
2. Robert BEDNARZ – Starosta Niżański.
3. Bryg. Krzysztof SKRZYPEK – Komendant Powiatowy PSP w Nisku.
4. Stanisław GARBACZ – Burmistrz GiM Ulanów.
5. Dh Stanisław NOWSKAOWSKI – Wójt Gminy Krzeszów.
6. Zbigniew WALCZAK – Wójt Gminy Jarocin.
7. Dh Marek STĘPAK – Wójt Gminy Jeżowe.
8. Krzysztof KISZKA – Wójt Gminy Harasiuki.
9. Zbigniew KOTUŁA – Wiceburmistrz GiM Nisko.
10. Aniela OLSZÓWKA – Przewodnicząca Rady Gminy Jarocin.
11. Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął oraz powitał zaproszonych gości Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku dh Gabriel WALIŁKO. Prezes przekazał też życzenia i podziękowania dla obecnych na uroczystości druhnom i druhom z za ich pośrednictwem ponad 2000 ochotników z terenu powiatu niżańskiego.

W czasie uroczystości zostały wręczone odznaczenia nadane:
1. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP został odznaczony :
„Złotym Znakiem Związku OSP RP”
Dh Tadeusz BRZOZOWSKI – OSP Dąbrowica

2. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie zostali odznaczeni :
„Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
Dh Stanisław ANDERS – OSP Bukowina
Dh Bogdan MARIAŃSKI – OSP Kurzyna Średnia
Dh Stanisław PAWĘZKA – OSP Harasiuki

„Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
Dh Adam NIEDZIAEK – OSP Rudnik nad Sanem
Dh Mariusz KŁOS – OSP Rudnik nad Sanem
Dh Krzysztof  KOBIERA – OSP Rudnik nad Sanem
Dh Andrzej OTTO – OSP Bukowina

„Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
Dh Magdalena KULIŃSKA – OSP Harasiuki
Dh Jarosław SIEK – OSP Harasiuki
Dh Sylwester JAROSZ – OSP Rudnik nad Sanem
Dh Adam WOJTANOWICZ - OSP Rudnik nad Sanem
Dh Sławomir NAWROCKI – ODP Wólka Tanewska
Dh Tomasz PUSKARCZYK – OSP Ulanów
Dh Jóżef CHWIEJ – OSP Dąbrowica
Dh Bartłomiej MARCZAK – OSP Harasiuki
Dh Gustaw SUDOŁ – OSP Stary Nart

3. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Nisku zostali odznaczeni:

„Odznaką STRAŻAK WZOROWY”
Dh. Kamil KOŁODZIEJ -  OSP Rudnik nad Sanem
Dh Konrad DZIAMAŁEK - OSP Rudnik nad Sanem
Dh Adrian KOCHOWSKI - OSP Rudnik nad Sanem

Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył pamiątkowe statuetki oraz nagrodzę wyłonionemu Strażakowi ROKU 2018, którym został dh Michał PIĘDEL z OSP Rudnik nad Sanem.

Wyróżnienia otrzymali również nominowani do tego tytułu:
Dh Andrzej GEMZIK – OSP Nisko, Jacek CIEŚLA – OSP Domostawa, Dariusz TAPER – OSP Kurzyna Średnia.

W wystąpieniach goście zaproszeni przekazali gratulacje odznaczonym i wyróżnionym oraz podziękowania i życzenia z okazji Obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.
Gospodarzem i organizatorem tegorocznych obchodów Dnia Strażaka byłą jednostka OSP Domostawa - Gmina Jarocin. Dziękujemy.