W dniu 25 września 2019 r. pożegnaliśmy Druhnę Wandę Smutek.

Druhna Wanda prze 34 lata aktywnie uczestniczyła w życiu i działalności ochrony przeciwpożarowej miejscowości Bukowina, Gminy i Miasta Ulanów oraz Powiatu Niżańskiego.

Swoją działalność rozpoczęła w OSP Kurzyna Średnia, a od 1987 roku aktywnie włączyła się w działalność jednostki OSP Bukowina (Gmina Ulanów). Druhna Wanda Smutek dała się poznać jako bardzo aktywna w życiu lokalnej społeczności, włączała się w działalność różnych organizacji, których głównym celem była poprawa warunków życia w społeczności wiejskiej. Jej aktywność szybko została zauważona w jednostce OSP, gdzie pełniła różne funkcje, a od 2007 roku była Prezesem OSP. Kolejnym krokiem w jej strażackiej działalności było włączenie się w działalność Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ulanowie, gdzie przez dwie ostatnie kadencje pełniła funkcję Prezesa Oddziału, a od 2011 roku w Zarządzie Oddziału Powiatowego w Nisku funkcję Wiceprezesa.

Druhna Wanda swoją postawą zasłużyła sobie na szacunek całej naszej strażackiej społeczności, dała się także poznać jako animatorka ruchu młodzieżowego w jednostkach OSP Gminy Ulanów i powiatu niżańskiego.

Odeszła od nas zdecydowanie za wcześnie.

Pogrzeb Druhny

W uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu w Bielinach uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców oraz liczne grupy delegacji instytucji, organizacji i strażaków z terenu całego powiatu. Wśród nich byli między innymi: Starosta Niżański z jego zastępcą, Burmistrz Gminy i Miasta, Komendant Powiatowy PSP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Pogrzeb Druhny

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Druhny Wandy Smutek.

Pogrzeb Druhny

Spoczywaj Druhno Wando w Pokoju!