Spotkanie opłatkowe strażaków powiatu niżańskiego.

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Rudniku nad Sanem w restauracji „Orle Gniazdo” odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków powiatu niżańskiego.

Opłatek 2019

Opłatek 2019

Spotkanie rozpoczęto szkoleniem nt. „Prawa i obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi”, które przeprowadził Komendant KP PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek.

Na spotkaniu dh Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Nisku dokonał podsumowania działalności Zarządu i jednostek Osp na terenie powiatu w br.

Modlitwę prowadził ks. Kanonik, Dziekan Stanisław CZACHOR proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rudniku nad Sanem.

Opłatek 2019

Opłatek 2019

W spotkaniu udział brali:

1) ks. Kanonik, Dziekan - Stanisław CZACHOR -proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej.

2) Poseł na Sejm RP – Jerzy PAUL

3) Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie – dh. Jan PAC

4) Starosta Niżański – Robert BEDNARZ

5) Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Waldemar GROCHOWSKI

6) Wójt Gminy Krzeszów – dh. Stanisław NOWAKOWSKI

7) Wójt Gminy Harasiuki – Krzysztof KISZKA

8) Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko- Zbigniew KOTUŁA

9) Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Krzysztofa SKRZYPEK

10) Kierownika Ośrodka Szkolenia KW PSP – mł. bryg. Waldemar KOZAK

11) Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej – dh. Zbigniewa ZAWROTNIAKA

12)  Członkowie Zarządu OP ZOSP RP, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu niżańskiego oraz Komendanci Gminni Związku OSP RP.

Opłatek 2019