MunduryPodstawowe zasady noszenia umundurowania w OSP

 

Temat właściwego i kompletnego umundurowania strażaków ochotniczych straży pożarnych wraca regularnie do porządku odpraw i dyskusji w szeregach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jak też funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności po uroczystościach i świętach z udziałem strażaków. Niejednokrotnie pomysłowość części "ochotników" jest ponad wyobrażenie, dlatego też na naszej stronie zamieszczamy plakat mający formę materiału szkoleniowego, omawiający i prezentujący właściwe wzorce.

Jest szczególnie ważne, aby na temat kompletności umundurowania, zakazie łączenia mundurów z odzieżą cywilną oraz zasadach przyszywania i dopinania do mundurów wszelkiego rodzaju emblematów, dystynkcji, medali i odznaczeń rozmawiać ze strażakami w jednostkach OSP i prezentować im dobre wzorce, najlepiej własnym przykładem.

Niniejszy materiał w okresie do końca lutego 2019 r. prezentowany będzie na naszej stronie startowej, a później dostępny będzie poprzez wybranie go w menu głównym, w części szkoleniowej.

Materiał ten ma format plakatu w wymiarze arkusza "A 3", jego format to "PDF". Jest to opracowanie szkoleniowe wyłącznie na potrzeby własne strażaków powiatu niżańskiego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystali z niego inni polscy strażacy.

Podajemy bezpośredni link do plakatu szkoleniowego opisującego umundurowanie strażaków w OSP.

 

Dodatkowo prezentujemy opracowanie naszego Druha Zbigniewa Zawrotniaka artykuł nt. zasad noszenia dystynkcji i czapek strażaków ochotników.