musztraMusztra podczas zawodów sportowo pożarniczych

Decyzją Zarządu Głównego Związku OSP RP w porozumieniu z Komendą Główną PSP do programu zawodów sportowo-pożarniczych drużyn OSP wraca konkurencja musztry. Co więcej, musztra obowiązywać będzie również młodzież zrzeszoną przy OSP, gdyż program zawodów MDP także został rozszerzony o konkurencję musztry.

Regulamin musztry i jej oceny znajdziecie na stronach  www.zosprp.pl w dziale "sport".

Bezpośredni link do regulaminu zawarto w odnośniku do pliku - format "pdf".