Grupy i rodzaje pożarów

·

rodzaje pożarów

Pożary to bardzo częste, powszechne zjawiska Wyróżniamy kilka rodzajów pożarów. Mawia się, że wypadki chodzą po ludziach, zatem statystycznie każdy może znaleźć się w takiej sytuacji. Zwiększanie świadomości społeczeństwa jest bardzo ważne, po to, aby każdy, kto znajdzie się w takiej sytuacji, wiedział, z czym ma do czynienia oraz potrafił to określić. W dzisiejszym tekście opowiemy sobie, jakie są rodzaje pożarów i sposoby ich gaszenia.

Rodzaje pożarów i właściwe dla nich środki gaśnicze

Pożary podzielone są na grupy. Dzieli się je, uwzględniając trzy istotne czynniki, a mianowicie pod względem materiału, który się pali, jak duży jest pożar oraz w jakim tempie się rozprzestrzenia. Każdy powinien wiedzieć, jak odróżniać te kategorie, gdyż podczas interwencji straży pożarnej można im podpowiedzieć, z czym mają do czynienia – co może usprawnić proces gaszenia. Jakie są rodzaje pożarów i właściwe dla nich środki gaśnicze? Zatem spośród typów pożarów wyróżniamy 5 kategorii. Grupa A, czyli palące się ciała stałe tj. papier, drewno czy węgiel. Im mocniej surowce są rozdrobnione, tym ciężej będzie je ugasić. Robi się to za pomocą gaśnic proszkowych lub pyłowych. Druga kategoria B dotyczy cieczy łatwopalnych tj. benzyna czy alkohol. Gasi się je za pomocą tych samych gaśnic, co w podpunkcie A. W grupie C, mamy zaś do czynienia z gazami palnymi takimi jak hel. W tym przypadku zagrożenie jest już całkiem spore. W tym przypadku używa się gaśnic halonowych lub śniegowych. Kategoria D dotyczy palnych metali, tj. sód czy teź potas. W tym przypadku woda może tylko rozniecić pożar, więc używa się specjalistycznych gaśnic energetycznych. Do grupy F zalicza się pożary, w których palą się substancje pochodzenia gastronomicznego, tj. tłuszcze zwierzęce czy roślinne. Gasi się je za pomocą gaśnic pianowych lub też śniegowych. 

 Rodzaje pożarów i sposoby ich gaszenia

Wiedza o rodzajach pożarów i sposobie ich gaszenia może okazać się nieoceniona. Wielkość pożaru dzieli się również na 4 podkategorie, w zależności od zajętego ogniem metrażu. Pożarem największym określa się moment, w którym przekroczy on 1000 m2. Wiedza, jak odróżnić od siebie konkretne rodzaje pożarów jest bardzo istotna i każdy powinien dysponować taką wiedzą. Nigdy nie wiadomo, w jakim miejscu lub sytuacji się znajdziemy – a znajomość owych grup może usprawnić pracę strażaków, uratować komuś życie lub dobytek.