Jak przebiega ślubowanie strażaka

·

ślubowanie strażaka

Szczegóły sposobu, w który będzie przebiegać ślubowanie, zależy od konkretnej formacji. Zawsze jednak jest to uroczyste wydarzenie, podczas którego osoby, które zostają przyjęte do formacji mundurowej, składają odpowiednią przysięgę. Należy pamiętać, że przed ślubowaniem strażacy nie mogą pełnić swoich obowiązków jako przedstawiciele służb mundurowych. Przed wstąpieniem do straży pożarnej, niezbędne jest odbycie odpowiednich szkoleń, umożliwiających świadomą chęć wykonywania zawodu strażaka.

Przysięga strażaka OSP – uroczysty i ważny moment 

W karierze każdego strażaka, zarówno tego działającego w PSP, jak i w OSP przychodzi moment, w którym składa on ślubowanie, zobowiązując się do pełnienia konkretnych obowiązków, związanych z ratowaniem życia i mienia, nawet, jeżeli będzie to oznaczało konieczność narażenia własnego życia. Przysięga strażaka OSP i strażaka PSP brzmi nieco inaczej, ale jej sens jest taki sam. Osoba wstępująca do straży pożarnej decyduje się na poświęcenie swojego życia służbie, wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie zasad etyki zawodowej i strzeżenie tajemnic służbowych. 

Ślubowanie strażaka OSP i PSP – jak wygląda?

Każde ślubowanie strażaka to ważny moment. Kandydaci decydujący się na wstąpienie do straży pożarnej wygłaszają uroczystą przysięgę, a następnie podpisują się pod aktami ślubowania. Ślubowanie strażaka OSP oraz strażaka PSP to zawsze podniosła chwila, która w znaczący sposób wpływa na dalsze życie osób składających przysięgę.

W trakcie ślubowania strażaka wyróżniamy etapy:

  • osoba przyjmująca ślubowanie wchodzi na salę,
  • organizator ślubowania wydaje komendę “baczność” i składa przyjmującemu meldunek,
  • po meldunku, przyjmujący ślubowanie zwraca się do ślubujących zwrotem “czołem strażacy,” a oni odpowiadają “czołem panie (podając stopień przyjmującego),”
  • pada komenda “do ślubowania,”
  • tekst przysięgi zostaje odczytany, a następnie głośno powtórzony przez ślubujących,
  • na koniec pada komenda “po ślubowaniu” i następuje odczytanie imion, nazwisk i stopni nowo przyjętych strażaków,
  • ostatnim etapem jest podpisanie aktów ślubowania przez organizatora (przyjmującego ślubowania)