Opis miejscowości Kamionka Dolna  i tamtejszej OSP

·

kamionka dolna

Kamionka Dolna jest malowniczą wioską położoną w województwie podkarpackim, oddaloną około sześćdziesięciu kilometrów na północ od Rzeszowa. Na podstawie raportu dotyczącego stanu ludności na rok 2020 (trzydziesty pierwszy grudnia), znajdująca się w gminie Krzeszów osada była zamieszkiwana przez sto dziewięćdziesiąt dwie osoby.

Mówiąc o tej miejscowości nie sposób wspomnieć między innymi o tym, iż wieś leży na żółtym szlaku turystycznym Sandomierz-Leżajsk, liczącym sto siedem kilometrów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce Dolnej

Opis miejscowości Kamionka Dolna nie może pominąć informacji o tamtejszej OSP, , założonej w 1967 roku. Straż, jest jedną z dziewięciu w gminie Krzeszów (obok OSP Krzeszów, OSP Bystre, OSP Kamionka Górna, OSP Koziarnia, OSP Kustrawa, OSP Łazów, OSP Podolszynka Ordynacka i OSP Podolszynka Plebańska). Warto również dodać, iż OSP Kamionka Dolna ma swoją siedzibę w murowanej remizie, w której znajduje się zaplecze socjalne, świetlica oraz garaż na samochody pożarnicze.Co się tyczy zaś władz w Kamionce Dolnej, miejscowość posiada sołtysa, którym jest Marcin Serafin (kadencja 2018-2023). W radzie sołeckiej z kolei na stanowisku przewodniczącego urzęduje Anna Michalczewska, jako sekretarz zaś Łucja Luboch oraz Arkadiusz Kida.

Ciekawostki i opis miejscowości Kamionka Dolna

Do ciekawostek dotyczących miejscowości Kamionka Dolna można również zaliczyć fakt istnienia tam koła gospodyń wiejskich (KGW Kamionka). Grupa kobiet posiada fanpage na Facebooku, na którym można zobaczyć zdjęcia z wydarzeń w Kamionce Dolnej sprzed kilku lat. Na początku 2016 roku w OSP Krzeszów odbywała się zabawa karnawałowa organizowana przez wspomniane KGW Kamionka. Do innych wydarzeń w miejscowości Kamionka Dolna można zaliczyć spotkanie kolędowe ze stycznia 2016 roku, które zostało uwiecznione na zdjęciu na Facebooku. Jak informuje nas fanpage na wspomnianym portalu, koło gospodyń wiejskich z Kamionki Dolnej zajmuje się kultywowaniem tradycji w regionie oraz popularyzatorstwem swojskiej kuchni.