Podręczny sprzęt gaśniczy – jak używać

podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy to podstawowy sposób na walkę z pożarem. Stosujemy go przede wszystkim wtedy, gdy ogień pojawił się stosunkowo niedawno, w pierwszej fazie pożaru. Warto jednak wiedzieć, że podczas korzystania z podstawowego sprzętu gaśniczego należy stosować się do kilku prostych zasad. Znacznie zwiększy to poziom bezpieczeństwa podczas gaszenia pożaru.

Podręczny sprzęt gaśniczy to niezbędny element

Podstawowym elementem podręcznego sprzętu gaśniczego są, rzecz jasna, gaśnice. Powinny one znaleźć się w każdym budynku, a miejsca, w których się znajdują powinny być odpowiednio oznaczone. Do obsługi takiego sprzętu gaśniczego nie są wymagane żadne konkretne szkolenia, jest to bowiem sprzęt łatwy w obsłudze i dostępny dla każdego. Podręczne sprzęty gaśnicze można, w miarę potrzeby, przenieść z jednego miejsca w inne, jeśli uznamy, że zachodzi taka konieczność. Choć najczęściej z podstawowym sprzętem gaśniczym kojarzą nam się gaśnice w butlach, warto wiedzieć, że nie jest to jedyny rodzaj sprzętu, który można zaliczyć do tej kategorii. Przykłady podręcznych sprzętów gaśniczy to także na przykład koce gaśnicze, hydranty wewnętrzne, czy też hydronetki.

Dokładnie opisująca podręczny sprzęt gaśniczy prezentacja niezbędna w miejscu pracy

Omawiając zasady korzystania z podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w pierwszej kolejności podkreślić należy, iż niezbędny jest odpowiedni dobór środka przeciwpożarowego do rodzaju pożaru. Nie każda gaśnica poradzi sobie z każdym pożarem, a niekiedy nieprawidłowo dobrany sprzęt przeciwpożarowy może wręcz pogorszyć sytuację – tak w przypadku:

 pożaru materiałów stałych pochodzenia organicznego, wykazujących zjawisko żarzenia (np. drewno, papier) stosować można wodę, pianę gaśniczą lub proszek gaśniczy

  • pożaru cieczy i substancji topniejących w skutek ciepła (np. pasty do podłogi, rozpuszczalnika) zastosować można pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, lub halon
  • pożaru gazu (metanu, propanu-butanu, gazu miejskiego) stosuje się proszek gaśniczy, halon, lub dwutlenek węgla
  • pożaru w obrębie urządzenia znajdującego się pod napięciem stosuje się halon, proszek gaśniczy, lub dwutlenek węgla. 

Opisująca podręczny sprzęt gaśniczy prezentacja lub film instruktażowy prezentowane są z tego powodu nawet dzieciom w szkole – błędna decyzja może być brzemienna w skutkach. 

Niezbędny sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

Dobór odpowiedniego środka gaśniczego do właściwego typu pożaru jest niezwykle ważny. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czym konkretnie gaszony będzie pożar, pamiętać warto o kilku podstawowych zasadach, wykorzystując sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

  • przed rozpoczęciem akcji gaśniczej należy ocenić niebezpieczeństwo – nie warto podejmować nadmiernego ryzyka, czasem pożar może okazać się zbyt trudny do samodzielnego opanowania. 
  • jeśli to możliwe, o pomoc w gaszeniu należy poprosić inne osoby
  • sprzęt gaśniczy powinien znajdować się tak daleko od miejsc pożaru, jak to możliwe.
  • środek gaśniczy należy kierować bezpośrednio na źródło ognia
  • środek gaśniczy skierowany powinien być zgodnie z kierunkiem wiatru, a nie pod wiatr.
  • w przypadku pożaru przedmiotu ustawionego pionowo, gasić należy ruchem od góry do dołu
  • po zakończeniu gaszenia warto pozostawić w pogotowiu rezerwę środka gaśniczego – może dojść do powtórnego zapłonu.

 Przestrzegając wyżej wymienionych zasad i wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zaleceniami znacznie zwiększymy nasze bezpieczeństwo i szansę na całkowite ugaszenie pożaru.